U bent hier: Home › Atletiekbaan › 20141007 - Bijpraten over de baan

Baannieuws Oktober 2014

7 oktober 2014

'Hoe staat het met de baan?', vragen leden regelmatig. Zelden krijgen ze een kort antwoord, hetgeen iets zegt over zowel het enthousiasme als ook wel de complexiteit. Toch wagen we ons aan een korte update, te meer omdat we weer een belangrijke fase in gaan.

In februari heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin verzocht werd de business case verder uit te werken en onderzoek te doen naar mogelijke locaties. Tevens is gevraagd naar de financiële consequenties voor de gemeente bij de aanleg en exploitatie. Hierop is een werkgroep samengesteld, bestaande uit gemeentelijke medewerkers, externe adviseurs en afgevaardigden van de atletiekvereniging. Piet de Koning (SportMoves2) is als extern adviseur de projectleider. Andere externe adviseurs zijn Jan Scheers (oud-voorzitter van AV Flevodelta en voormalig consulent bij Sportservice Flevoland) en Lomme Siebenga (o.a. technisch adviseur Atletiekunie). Adrian Lammers is vanuit de gemeente de projectleider.

Van long-list naar short-list
In de projectgroep is de afgelopen maanden uitgebreid getekend en gerekend. Van de long-list van 7 locaties die theoretisch in aanmerking kwamen zijn er nu nog 3 locaties over. Naast de optie voor de sportvelden komen daarbij het G-gebied en de locatie IJsbaan als meest potentieel naar voren komt. Deze twee locaties zijn inmiddels uitgebreid onderzocht. Twee kostensoorten spelen daarbij een rol. Allereerst de initiële investering die gemoeid is met de aanleg. Daarnaast zijn de exploitatie- en beheerosten van belang; de vereniging zal met haar businesscase nogmaals moeten aantonen dat het zorg kan dragen voor de jaarlijks terugkerende kosten, waaronder ook de kosten voor onderhoud en renovatie.

Per locatie zijn inmiddels de kosten voor infrastructuur en aanleg op een rij gezet. De vereniging heeft aan de hand daarvan de exploitatieberekeningen nogmaals doorgerekend en voorgelegd. Factoren als kansen op medegebruik zijn daarin slechts beperkt meegenomen. We willen ons immers niet 'rijk rekenen' met zaken die niet zeker zijn. Mooi nieuws daarbij is dat dit niet van doorslaggevend financieel belang is bij het wel of niet kunnen dragen van de exploitatiekosten. Zelfs wanneer de participatiegraad* hetzelfde blijft en de verwachte groei of medegebruik uitblijft, kan de vereniging deze kosten dragen.
* = het percentage van inwoners van Zeewolde dat lid is van onze vereniging

Vervolgstap
Op dit moment verzamelt de externe projectleider alle aangeleverde en verzamelde informatie en bespreekt dit met intern projectleider. Vervolgens zal de intern projectleider op basis van deze gegevens een schriftelijk advies opstellen voor het college, dat waarschijnlijk in de derde of vierde week van oktober tijdens een collegevergadering geagendeerd wordt. Na enkele tussenstappen (o.a. commissievergadering) zal e.e.a. naar alle waarschijnlijkheid op 11 december ter beoordeling een besluit worden voorgelegd aan de raad.

Vragen of opmerkingen?
Ben je ergens benieuwd naar? Zorgen of complimenten? Laat het ons weten. Spreek een van de bestuursleden aan tijdens de trainingen of mail: 

 Aanmelden voor het ontvangen van het laatste 'Baan-nieuws' kan via het aanmeldformulier >> (Leden ontvangen deze digitale nieuwsbrief uiteraard automatisch)

De inhoud van de motie die in februari 2014 werd ondertekend door alle fracties >>


 

Sponsoren:

 

Berichtgeving ontwikkelingen Atletiekbaan
Documenten
Verslagen
Nordic Walking
Sportief Wandelen
Diabetes Challenge 2019
Fit in Beweging
Activiteiten
Foto's en verslagen Wandelsport
Tuurtoren Tocht 2019
Wandelprogramma Alzheimergroep
Gezond Veluwe Challenge 2018
WandelFit Programma Najaar 2018
LOKO Loopcompetitie »
Welkoop Wintercross 2019 »
Dauwtrappen 2019
Clubkampioenschappen 2019
Avondloop 2019
Laatste Pont evenement 2019
Archief »
Algemeen
Vrijwilligers
Uitslagen en parcours records
Algemeen
Foto's
Marathon Eindhoven 2011 »
Amersfoort 750 2009 »
Clinic Lornah Kiplagat
Estafetteloop Bevrijdingsfeest 2009 »
AZC Loop - 18 februari 2017
Algemeen
De trainingen: YASso
Interview debutant Jacqueline Thiel
Pasta Party
Marathon verslag Piet Roskam
Uitslagen
Marathon verslag Jacqueline Thiel
Verslag 30 van Almere (Piet Roskam)
Fotoalbums
Foto's en verslagen
Uitslagen
Loop je al warm voor Amersfoort?
Kosten
Testloop 24 mei
Trainingsmomenten en -schema
Estafetteloop 4 & 5 mei
De Route
Foto's en verslagen
Login »
Wijzig eigen gegevens
Mijn Clubgenoten »
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Wie zit hier achter?


Ogenblik a.u.b. ...