U bent hier: Home › Atletiekbaan › 20130131 - Vervolgpad. Nieuwe onderzoeksopdracht

Vervolgpad. Een nieuwe onderzoeksopdracht.

Januari 2013

In november 2012 sprak het College van B&W een negatief advies uit over de aanleg van een gecombineerde atletiek- en natuurijsbaan. Dit was voor de vereniging geen verrassing. Op 31 januari werd het advies besproken in de Commissie O&W, waarna het op 12 februari ter besluit op de agenda stond van de Raadsvergadering. Gelukkig bleek de atletiekbaan nog niet 'van de baan'. In vogelvlucht de gebeurtenissen van 2013 op een rij.

31 januari 2013: Commissievergadering O&W
Een vergadering waarin niet alleen de vereniging gebruik maakte van de mogelijkheid om in te spreken, maar ook Koen Henkes en de Atletiekunie. Wat duidelijk wordt is dat de atletiekbaan nog niet 'van de baan' is. In de Raadsvergadering van februari zullen er besluiten worden genomen. Lees het verslag en alle bijbehorende persberichten >>


Toelichting van de vereniging op diverse punten
In de aanloop naar de Raadsvergadering 
publiceerde AV Zeewolde nog een toelichting op een aantal veelgenoemde onderwerpen. Lees mee >>


12 februari 2013: Raadsvergadering
De mogelijkheden voor een atletiekaccommodatie zullen verder worden onderzocht. Maar eerst wordt er een nieuwe Sportvisie ontwikkelt. Met een kleine meerderheid is er een motie aangenomen waarin besloten is dat er voor eind 2013 een nieuwe Sportvisie moet liggen en dat daarbij ook het subsidie- en het accommodatiebeleid onder loep moet worden gehouden.

Lees het verslag van de Raadsvergadering, inclusief de ingediende motie en alle bijbehorende persberichten >>


Later dat jaar:

24 mei 2013: Vaststelling bestuursopdracht voor het Actualiseren van de Sportvisie
Klik hier voor de bestuursopdracht >>

12 juli 2013: Bestuurlijk overleg met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar
Naast de uitwerking van de Sportvisie werd - in overleg met de gemeente - eveneens een traject uitgestippeld voor de Atletiekvereniging. Dit met als inzet om de vertraging die ontstaan is door het verzoek tot actualiseren van de Sportvisie, zoveel mogelijk te beperken. 
Hierin werd o.a. afgesproken dat de Atletiekvereniging per voorgesteld ambitieniveau, welke beschreven in de inmiddels vrijgegeven concept Geactualiseerde Sportvisie', een voorstel maakt voor een voorzieningenniveau, inclusief een investeringsoverzicht en exploitatieberekening. Zodat de vereniging beslagen ten ijs kon komen zodra de Geactualiseerde Sportvisie werd aangenomen.
Twee externe adviseurs, aangesteld door de gemeente, keken daarbij mee. Begin december leverde de vereniging het Businessplan op en hij werd goed ontvangen.

5 september en 9 november 2013: Verklaringen Atletiekunie en NOC*NSF omtrent definitie 'Basisaccommodatie'.
Zowel de Atletiekunie als het NOC*NSF hebben een verklaring afgegeven met daarin de beschrijving van de definitie voor een basisaccommodatie voor de atletiek.
Een verklaring waarmee een van de grootste angels wordt weggenomen uit het voorgaande traject, waarin o.a. de vraag en ambitie van de Atletiekvereniging werd afgewezen omdat zowel de Sportraad als de Gemeente van mening waren dat de accommodatie-wens van de vereniging de definitie van een basisvoorziening te boven ging.

Oktober 2013: Zeewolde stelt zich kandidaat voor de verkiezing 'Sportiefste gemeente van Nederland'.


22 januari 2014: Herhaalde instemming van de ledenvergadering
Onderdeel van het traject-afspraken met de gemeente was de herhaalde instemming van onze leden voor de ambitie voor de aanleg van een atletiekaccommodatie. Op de Algemene Ledenvergadering op 22 januari j.l. stemden de leden unaniem in met de meerjarenbegroting zoals uitgewerkt in de Businesscase. Waarmee de leden opnieuw aangeven achter onze ambities te staan en bereid te zijn tot lastenverzwaring. 

28 januari 2014: Het College erkent een atletiekbaan als basisvoorziening
Het rapport basisaccommodaties voor de sport in Zeewolde wordt uitgebreidt met een ovale 4-laans kunstof rondbaan met 8 sprintlanen en voorzieningen voor technische odnerdelen. Dit na kennis genomen te hebben van de business case van de atletiekvereniging, het advies van externe deskundigen en de verklaringen van de Atletiekunie en het NOC*NSF.

27 februari 2014: 

Clubfoto's Jeugd:

 

Berichtgeving ontwikkelingen Atletiekbaan
Documenten
Verslagen
Nordic Walking
Sportief Wandelen
Diabetes Challenge 2019
Fit in Beweging
Activiteiten
Foto's en verslagen Wandelsport
Tuurtoren Tocht 2019
Wandelprogramma Alzheimergroep
Gezond Veluwe Challenge 2018
WandelFit Programma Najaar 2018
LOKO Loopcompetitie »
Welkoop Wintercross 2019 »
Dauwtrappen 2019
Clubkampioenschappen 2019
Avondloop 2019
Laatste Pont evenement 2019
Archief »
Algemeen
Vrijwilligers
Uitslagen en parcours records
Algemeen
Foto's
Marathon Eindhoven 2011 »
Amersfoort 750 2009 »
Clinic Lornah Kiplagat
Estafetteloop Bevrijdingsfeest 2009 »
AZC Loop - 18 februari 2017
Algemeen
De trainingen: YASso
Interview debutant Jacqueline Thiel
Pasta Party
Marathon verslag Piet Roskam
Uitslagen
Marathon verslag Jacqueline Thiel
Verslag 30 van Almere (Piet Roskam)
Fotoalbums
Foto's en verslagen
Uitslagen
Loop je al warm voor Amersfoort?
Kosten
Testloop 24 mei
Trainingsmomenten en -schema
Estafetteloop 4 & 5 mei
De Route
Foto's en verslagen
Login »
Wijzig eigen gegevens
Mijn Clubgenoten »
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Wie zit hier achter?


Ogenblik a.u.b. ...