Logo AVZ
 

Sponsordoel 2107: Ketelbinkie

Speel-o-theek Ketelbinkie is een uitleencentrum voor speelgoed en spellen voor ouders en kinderen. Eigenlijk net als een bibliotheek, maar dan met speelgoed. De Speel-o-theek wil dit graag uitbreiden met spelmateriaal voor de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek.

De missie: Meer buiten spelen, meer bewegend spelen!
Kinderen spelen steeds minder buiten en spelen minder ‘bewegend’. Dit terwijl buiten spelen juist ontzettend belangrijk is voor de sociale en motorische ontwikkeling. Daarnaast is er een toenemende vraag naar motorisch speelgoed. Preventief, op advies van school of andere vormen van vroeghulp. Of therapeutisch in het verlengde van de beweeg- of fysiotherapie.

Door het aanbieden van uitdagend en kwalitatief goed speel- en spelmateriaal wil de Speel-o-theek:

  • Kinderen stimuleren om buiten te gaan spelen;
  • Wanneer er toch gekozen wordt voor binnen spelen, kinderen stimuleren om ‘bewegend’ te spelen.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van opgroeien- de kinderen.

Door de aanschaf van speel- en spelmateriaal gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen, brengt de Speel-o-theek dit binnen het bereik van ouder en kind. Daarnaast kunnen ook scholen, verenigingen en oefencentra profiteren van dit aanbod. De Mini Marathon onderstreept en steunt dit doel. Lever ook je bijdrage en doe mee, of door sponsor een of meerdere speelobjecten


Met haar aanbod bereikt de Speel-o-theek momenteel tientallen kinderen of gezinnen in Zeewolde en omgeving. De Speel-o-theek streeft naar een breed en gevarieerd aanbod voor kinderen vanaf 0 jaar. Wekelijks werken er een tientallen vrijwilligers aan de uitleen en het onderhoud van de leenmaterialen.

Powered by:

AV Zeewolde
 

 

Sponsoren:

 
 

Laatste Nieuws

-- Geen vermeldingen --

 


Ogenblik a.u.b. ...